ยินดีต้อนรับสู่...บล็อก คุณครูจุ๊จ้า สู่สังคมศึกษา ณ โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎรือุปถัมภ์

วัยกำลังเมา

เพียงพร +จุฑามาศ

เพียงพร +จุฑามาศ


แบบที่1จ้า

แบบที่3 จ้า

แบบที่4 จ้า

วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ความอดทนสู่ประตูวิวาห์

ประมาแล้ว...หวัดตามหลังจ้า

ประวัติส่วนตัว
ชื่อนางสาวจุฑามาศ    กวินธวัชชัย
ชื่อเล่น  จุ๊   เกิดวันที่  12  กันยายน  2529
นิสัยส่วนตัว   เป็นตัวของตัวเอง  เรียบง่าย  ใจดี  มีศีลธรรม
ภูมิลำเนา  126  หมุ่7 ต.อ่างทอง   อ.เมือง   จ.ราชบุรี
การศึกษา ปริญญาตรี  ศศ.บ  เอกการโฆษณาและโทการประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  กรุงเทพฯ
ปัจจุบัน  ศึกษาอยู่ สาขาประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สถานที่ทำงาน  โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
ตำแหน่ง  ครูสอนสังคมและประวัติศาสตร์
เบอร์ติดต่อ 085-2482657
E-mail    kawintawachai@gmail.com 

ภาพ Comic ลูกลิงฟันหลอ

องค์ประกอบของภาพ Comic

 1. ฉากหน้า ( Fore Ground )
 2.ฉากกลาง ( Meddle Ground)
 3.ฉากหลัง ( Back Ground )